Analiza de risc este activitatea desfăşurată pentru a identifica ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de securitate şi în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora;

Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare.

În elaborarea analizelor de risc la securitatea fizică se ţine cont şi de prevederile standardelor naţionale sau europene privind managementul şi tehnicile de evaluare a riscului.

Efectuarea analizei de risc implică parcurgerea următoarelor etape:

  • definirea parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
  • stabilirea metodei şi a instrumentelor de lucru;
  • identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizică, a zonelor de impact, a evenimentelor şi cauzelor riscului, precum şi a potenţialelor consecinţe;
  • analizarea riscurilor la securitatea fizică;
  • estimarea riscurilor unităţii beneficiare;
  • întocmirea Raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică.